30%-regeling

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten.

Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Voorwaarden

Voor de toepassing van de regeling moet u toestemming hebben van de belastingdienst. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Mocht dit mogelijk op u van toepassing zijn, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van de 30%-regeling.